Modüler Fuar Standları

Firmalar mevcut hedef kitleleriyle bir araya gelebilmek ya da potansiyel kitlelere ulaşabilmek amacıyla yıl içerisinde yurt içinde ya da yurt dışında pek çok fuara katılırlar ve bu alanlarda ürün ve hizmetlerinin sunumlarını yaparlar.

Bu noktada katıldıkları fuarlarda ürün ve hizmetlerin sunulduğu, müşteriler, yatırımcılar ve rakiplerle bir araya gelinen fjrmaların standları büyük önem taşır. Bir takım ekonomik, sosyal ve politik faaliyetlerin yürütüldüğü fuarlarda sahip olunan standlar ürün ve hizmetlerden önce dikkat çeker ve katılımcıları bir araya getirmeyi sağlar.

Modüler standlar, diğer stantlara göre kurulması ve sökülmesi daha kolay olan stantlardandır. Tıpkı bir lego gibi birleştirilen bir stand biçimidir. Modüler fuar standları tasarım ve planlama açısından diğer stantlara göre nispeten daha kolay tasarlanıp, hazırlanması nedeniyle oldukça tercih edilmektedir.

Modüler Fuar Standlarını Diğer Standlardan Ayıran Özellikleri

Modüler fuar standları tasarım ve planlama aşamasında özellikle ahşap standlar ile karşılaştırıldığında çok daha ekonomiktir. Bu nedenle firmanın ihtiyacına göre hızlı şekilde tasarlanabilen stantlardandır.

Modüler fuar standları tasarım ve planlama konusu ile ilgili olarak söylenebilecek önemli noktalardan biri de fuar sırasında firmaya zamandan ve maliyetten tasarruf edebilme imkanı tanır. Modüler fuar standları ile oldukça düşük fiyatlara oldukça büyük performans sağlanabilinmektedir.

Modüler fuar standları tasarım ve planlama ile ilgili olarak firmanın istediği ölçeklerde kolaylıkla hızlıca yapılabildiği ve aynı standı defalarca kullanabilme kolaylığı sağladığı için çok tercih edilen standlar arasında yer aldığı görülür.